Hybridiaani

#81 Lauri Heinonen

Koulutusohjelma: Matematiikka ja tilastotiede, 3. vuosi

Olen Lauri Heinonen ja opiskelen kolmatta vuotta matematiikkaa ja tilastotiedettä. Toimin nyt toista kautta ainejärjestöni Deltan edunvalvontavastaavana. Olen myös tiedekunnan ja laitokseni koulutuksen kehittämistyöryhmissä sekä varajäsenenä tiedekunnan johtokunnassa ja yliopistokollegiossa.

Haen ylioppilaskunnan edustajistoon, sillä haluan olla mukana vaikuttamassa ylioppilaskuntaamme ohjaaviin periaatteisiin ja dokumentteihin. Minulle erityisen tärkeää ylioppilaskunnan toiminnassa on edunvalvonta, esimerkiksi seuraavien asioiden varmistaminen: Yliopisto kerää ja myös hyödyntää opiskelijoiden palautetta. Kurssien suunnitteluun ja opettajien pedagogisiin taitoihin panostetaan. Opiskelijoilla on saatavilla tarpeeksi tukea niin terveydellisiin kuin muihin elämäntilanteeseen liittyviin ongelmiin. Toinen minulle keskeinen teema on järjestöjen asema: Järjestöt ovat yleisin ja keskeisin tapa osallistua ylioppilaskunnan toimintaan ja opiskelijoiden matalalla tasolla toisilleen järjestämä toiminta on erittäin tärkeää.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*