Hybridiaani

Yhteystiedot

Vaaliliiton asiamies & ryhmäpuheenjohtaja

Paavo Palanterä
pevpal@utu.fi